Föreställningen av Norrland och den norrländska kulturen är till stora delar ärvd från de södra delarna av Sverige där makten har funnits. Sedan industrialiseringen av Norrland har det funnits ett behov av att skapa en annan bild och en egen kultur. Norrland har brottats med liknande problematik som vi ofta ser i postkoloniala samhällen.

I min uppsats i litteraturvetenskap B bestämde jag mig för att titta närmare på några av de teman som finns i postkolonial litteratur och jämföra med norrländsk litteratur. Jag jämförde den lankes-kanadensiske författaren Michael Ondaatjes bok I skepnad av ett lejon med Eyvind Johnsons Romanen om Olof för att titta på likheter och skillnader. Det jag kom fram till var att romanerna tar upp liknande problematik och att en postkolonial förklaringsmodell behövs för att förstå den norrländska litteraturen.

Här finns hela uppsatsen att läsa.

Postkolonialism från Kanada till Norrland – En komparativ studie av Michael Ondaatjes I skepnad av ett lejon och Eyvind Johnsons Romanen om Olof